Đánh giá ƯU – NHƯỢC điểm của bảng fooc trắng

Bảng fooc trắng là công cụ quen thuộc trong các trường học và văn phòng làm việc, có chức năng ghi chép bằng bút lông. So với bảng đen truyền thống, bảng foocmica trắng có nhiều ưu điểm nổi bật hơn. Nhưng so với những dòng bảng trắng cao cấp hơn, liệu bảng foocmica trắng […]